Klimaændringer
 

Hvordan forholder SLS A/S sig til ”Klimaændringerne”?

Ændringer i temperaturen vil kunne få betydning for, hvilke træarter der fortsat vil kunne trives i Danmark. Hvis temperaturen stiger, som det forudses, vil specielt rødgran og sitkagran få det svært.

Da rødgran og sitkagran samtidig er nogle af de mest anvendte nåletræarter i Danmark vil det kunne betyde sammenbrud af store skovområder.

Hvis man derfor ensidigt satser på disse to arter i renbestand, løber man en risiko.
Helt at fravælge de to træarter vil omvendt også være forkert, da der trods alt er usikkerhed omkring klimaændringernes temperaturmæssige konsekvenser.

SLS A/S råder derfor skovejerne til fortsat at anvende de to træarter – rødgran mere end sitka, men ikke i renbestand. En blanding af eksempelvis 70% rødgran, 20% douglas og 10 % bøg sikrer den fornødne stabilitet, hvis rødgranen skulle mistrives en gang ude i fremtiden.
SLS A/S råder desuden sine kunder til at drive skovene naturnært, da naturnær drevne skoves formodes at være mere stabile overfor f.eks. storm, klimaændringer samt en række artsspecifikke skadevoldere.

 

 
Udskriv