Miljøpolitik


Som udgangspunkt er det den enkelte kunde som fastlægger sin egen miljøpolitik og SLS A/S agerer på grundlag heraf så længe miljøpolitikken harmonerer med selskabets værdigrundlag, som er de danske retningslinier for bæredygtig skovdrift.

SLS A/S forholder sig aktivt til miljøproblematikkerne og indretter sin rådgivning overfor kunderne herefter. Nedenfor er beskrevet, hvorledes SLS A/S påvirker miljøet negativt og positivt gennem sin rådgivning.

 

 

Miljøaspekt
 
Positive råd og handlinger Negative miljøpåvirkninger
CO2 balance
 • Omstilling til naturnær skovdrift
 • Minimering af renafdrifter
 • Vedmasseopsparing
 • Rådgivning vedr. miljøvenlig landbrugsdrift
 • Kørsel i firmabiler
 • Maskinanvendelse i skoven
Grundvandsforsyning
 • Minimering af gødskning og sprøjtning
 • Træartsskifte fra nål til løv
 • Omstilling til naturnær skovdrift
 • Optimal affaldshåndtering
 • PEFC certificering
 • Anvendelse af miljøbenzin og biokædeolie
 • Rådgivning vedr. miljøvenlig landbrugsdrift
 • Produktion af pyntegrønt og juletræer
 • Oliespild m.v. fra maskiner
Klimaændringer
 • Naturnær skovdrift
 • Skovstrukturer med flere træarter
 • Opbygning af stabile skove
 
Naturændringer
 • PEFC certificering
 
Arbejdsmiljø
 • Anvendelse af miljøbenzin og biokædeolie
 • Anvendelse af maskiner til det tunge arbejde
 

 

 

 
Udskriv