Ledelsen i SLS A/SSkovrider Niels Peter Dalsgård Jensen
Overordnet ledelse, kundeansvar for 38 ejendomme, PEFC certificering, kontakt til off. myndigheder og publikum, salg af træ og andre produkter.


Skovfoged Jan K. Østergaard
Kundeansvar for 31 ejendomme, ansvarlig for produktion og sammen med Nicolaj Steensgaard ansvarlig for salg af pyntegrønt og juletræer på alle ejendomme, landbrugsstøtteordninger, bygningsadministration på Åsbæk Aps. og Addithus Skov og A/S Skjeldal.

 

Skovfoged Nicolaj Steensgaard
Kundeansvar for 38 ejendomme, ansvarlig for flisproduktion og sammen med Jan Østergaard ansvarlig for salg af pyntegrønt og juletræer på alle ejendomme.Skovfoged Bjarke Brandt Helms
Kundeansvar for 8 ejendomme samt for udarbejdelsen af driftsplaner og ansøgning om offentlige tilskud til skovdrift sammen med Niels Peter Dalsgaard Jensen.

 

Sekretær og bogholder Katrine Ullits 
Bogholderiansvarlig, debitorstyring, EDB-ansvarlig, sekretæropgaver.
 

 
Udskriv