Ledelsen i SLS A/SSkovrider Niels Peter Dalsgård Jensen
Overordnet ledelse, kundeansvar for 40 ejendomme, PEFC certificering, kontakt til off. myndigheder og publikum, salg af træ og andre produkter.


Skovfoged Jan K. Østergaard
Kundeansvar for 26 ejendomme, ansvarlig for produktion og sammen med Bjarke Brandt Helms ansvarlig for salg af juletræer på alle ejendomme, landbrugsstøtteordninger, bygningsadministration på Åsbæk Aps. og Addithus Skov og A/S Skjeldal.

 

Skovfoged Christoffer Worm
Kundeansvar for 30 ejendomme, ansvarlig for flisproduktion og ansvarlig for salg af pyntegrønt på alle ejendomme samt for udarbejdelsen af driftsplaner og ansøgning om offentlige tilskud til skovdrift sammen med Niels Peter Dalsgaard Jensen.Skovfoged Bjarke Brandt Helms
Kundeansvar for 14 ejendomme, ansvarlig for produktion og sammen med Jan K. Østergaard ansvarlig for salg af juletræer på alle ejendomme.

 

Sekretær og bogholder Katrine Ullits 
Bogholderiansvarlig, debitorstyring, EDB-ansvarlig, sekretæropgaver.
 

 
Udskriv