Skovadministration 

Salten Langsø Skovadministration A/S (SLS A/S) er et driftfællesskab ejet af 66 skovejere. 

SLS A/S' formål at sikre medlemmerne en robust og god skovforvaltning med udgangspunkt i ejendommmens målsætning.

SLS A/S skal sikre sikkerhed for afsætning og stor brede i serviceudbud tilgængelig for ejendommene. 

Salten Langsø Skovadministration A/S tilbyder administration af skovejendomme.

Der arbejdes grundlæggende ud fra 3 kundegrupper ad hoc kunder, faste kunder og aktionære. Læs mere om foreskellene under Kundegrupper.

 

Derfor skal du vælge SLS A/S:

 • Er ejet af skovejere og juletræsproducenter, hvilket er den bedste garanti for at dine interesser bliver varetaget optimalt.
 • Tilbyder dig medejerskab i selskabet, hvilket giver dig mulighed for at få indflydelse på selskabets strategi og udvikling.
 • Yder specifik rådgivning med udgangspunkt i ejendommens driftsmålsætning.
 • Har gennemsigtighed og åbenhed omkring alle forhold.
 • Har gennemsigtige og konkurrencedygtige administrationshonorarer.
 • Alle stordriftsfordele ved at være mange sammen i et driftsselskab går ubeskåret videre til hver enkelt skovejer/juletræsproducent.
 • Sikrer bæredygtig og kontinuerlig drift af ejendommen.
 • Praktiserer skovdyrkning af høj standard. SLS A/S har 20 års erfaring med naturnær skovdrift.
 • Fordi du, qua SLS A/S`s goodwill, opnår et godt image i omverdenen.
 • SLS A/S har stor erfaring med myndighedskontakt i forbindelse med Naturbeskyttelsesloven, Skovloven og byggesager.
 • Forøger de æstetiske værdier på ejendommen.
 • Har stor erfaring med at indrette skovene så de er optimale for vildtet.
 • Giver dig adgang til et netværk af andre skovejere og producenter af pyntegrønt og juletræer.
 • Giver dig sikkerhed for afsætning af ejendommens produkter - også i nedadgående markeder.
 • Kun indgår salgsaftaler af træ, pyntegrønt og juletræer på grundlag af hugstbudgetter.
 • Set over tid opnår de højeste markedspriser på træ, pyntegrønt og juletræer.
 • Fjerner din debitorrisiko.
 • Tilbyder dig PEFC certificering og GLOBALG.A.P. certificering.

SLS A/S gør det let for dig at være skovejer eller juletræsproducent !

 

SLS A/S`s servicekoncept "Grøn Kvalitet" bygger på følgende principper

 • Vi holder, hvad vi lover.
 • Vi optimerer skovdriften på vegne af ejeren ud fra ejerens målsætning.
 • Gennemskuelighed på salgspriser og administrationsomkostninger.
 • Klar ansvarsfordeling mellem ejer og SLS A/S.
 • Vi holder øje med ejerens værdier.
 • Vi er på forkant med udviklingen
 • Vi leverer ydelser ”just in time”

 

 
Udskriv