Global G.A.P certificering

SLS A/S producerer juletræer under Global G.A.P certificerigen

Global G.A.P certificeringen dækker landbrugsafgrøder, planteskoler, husdyravlere og dambrug. 

Global G.A.P certificeringsstandarden skal grundlæggende sikre sporbarhed og kontrol med varen produktion samt arbejdsforhold og miljøhensyn i forbindelse med produktionen. 

Global G.A.P stiller derfor bl.a. krav til registreing af gødning- og pesticidforburg, herkomstkontrol, samt sporbarhed fra planteskole til forbruger.

for yderligere information om Global G.A.P se:

Global G.A.P international   -   http://www.globalgap.org/uk_en/

Danske Juletræer   -  http://www.christmastree.dk/dyrkning/certificering/globalgap.aspx 

 

 
Udskriv