KundegrupperSLS A/S har tre kundetyper:

  1. Aktionærer.
  2. Faste kunder, som ikke ønsker at være aktionærer.
  3. Ad hoc kunder.

Aktionærer


En aktionær i SLS A/S er en kunde, som kan se en interesse i at være med til, sammen med de andre aktionærer, at sikre eksistensen af et administrationsselskab, som kan klare driften af aktionærernes ejendomme og som både kvalitativt og økonomisk kan matche øvrige administrationstilbud i markedet. Aktionæren kan samtidig se stordriftsmæssige fordele ved at være med i et større administrativt samarbejde. Aktionæren har typisk, men ikke nødvendigvis, behov for noget der ligner totaladministration af aktionærens ejendom.

Det er muligt for nye kunder at blive aktionærer i SLS A/S. Kontakt SLS A/S for nærmere oplysninger herom.
 

Faste kunder, som ikke ønsker at være aktionærer


Faste kunder, er skovejere eller producenter af pyntegrønt og juletræer som har differentierede servicebehov alt efter driftsmålsætning og egenindsats på ejendommen.
 

Ad hoc kunder


Ad hoc kunder er kunder som har vidt forskellige kundebehov rækkende fra traditionelle skovbrugsopgaver til konsulentbistand (vurdering, køb, salg af ejendomme, syn og skøn opgaver, osv.)
 

Kundeaftaler


SLS A/S indgår kundeaftaler med faste kunder og med aktionærkunder. Ring for nærmere drøftelse af tilretning af kundeaftalerne til netop dine behov. Se under ”Kontakt”.
 

Geografisk kundeområde


SLS A/S har kunder indenfor et geografisk område som strækker sig fra Kolding i syd til Viborg i nord, men vil kunne tilbyde serviceydelser også udenfor dette geografiske område alt efter opgavens karakter og størrelse.
 

 

 
Udskriv