PEFC certificering
   


PEFC blev stiftet i 1999 som et europæisk netværk byggende på Lissabon resolutionens retningslinier for bæredygtig skovdrift. I dag er mere end 25 lande medlem af PEFC og over 200 mill. ha er certificeret i hele verdenen.
 

SLS A/S er godkendt til certificering som paraplyorganisation. Dvs. SLS A/S er godkendt til at administrere gruppecertificering af skove, som ikke ønsker at blive selvstændigt certificeret.

August 2015 er 60 ejendomme certificeret under SLS A/S.

Kontakt SLS A/S for nærmere oplysninger om certificering. 


De overordnede krav til skovdriften for at leve op til certificering i PEFC går ud på at bevare og vedligeholde:

  • Skovarealet og træressourcerne f.eks. ved at anvende træarter, der er tilpasset det danske klima.
  • Skovens sundhed f.eks. ved at fremme brugen af blandingsbevoksninger og naturlig opvækst.
  • Skovens produktion f.eks. ved at vælge træarter med stabil produktion og variere valget af træarter.
  • Skovens dyre- og planteliv f.eks. ved at beskytte sjældne plante- og dyrearter, udlægge urørt skov og efterlade dødt træ til insekter og fugle.
  • Skovens beskyttelse af jord og vand f.eks. ved at begrænse jordbearbejdning og brugen af pesticider.
  • Skovens kulturelle og sociale værdier f.eks. ved at tage hensyn til fortidsminder og sikre medarbejdernes arbejdsmiljø.


For nærmere oplysninger se www.pefc.dk

 

 
Udskriv