Serviceydelser til aktionærer
 


SLS A/S tilbyder følgende serviceydelser specielt til aktionærer:


På provisionsbasis:

 • Salg af træ; herunder sanketræ.
 • Salg af pyntegrønt og juletræer.
 • Maskinudlejning.
 • Alt arbejde med egne folk og entreprenører.


Inkluderet i den faste betaling:

 • Budgetlægning.
 • Kultur- og hugstplaner – opfølgning.
 • Årlig ajourføring af kort og bevoksningsliste.
 • Danmarks statistik.
 • Gødningsregnskab.
 • Ejendomsvurderinger – indberetning og kontrol.
 • Skovbrand – beredskab.
 • Håndtering af affald smidt i skoven.
 • Lovstof – Naturbeskyttelseslov, Skovlov, Planlov, Landbrugslov.
 • Skovdyrkning.
 • Løvskovsansøgninger.
 • Køb af materialer – stordriftsfordele, hvor SLS A/S står for aktiviteten.
 • Naturpleje.
 • Forsikringer.
 • EU- støtteordninger, MVJ støtte m.v..
 • Naborelationer.
 • Kontakt til offentlige myndigheder og institutioner.
 • Kontakt til interesseorganisationer.
 • Kontakt til publikum.
 • Matrikelforhold – skel.

 Brugerbetaling:

 • Driftsplanlægning.
 • Korttegning.
 • Regnskabsføring herunder momsregnskab.
 • Jagtudlejning – herunder organisering af jagter på hverdage.
 • Forpagtningskontrakter.
 • Debitorforsikring – 0,3% pr/md.
 • Salg af andre produkter.
 • Køb af materialer – stordriftsfordele, hvor SLS A/S ikke står for aktiviteten.
 • Rådgivning i forbindelse med aktiviteter som ejeren selv udfører i skoven.
 • Køb og salg af ejendomme.
 • Certificering.
 • Husadministration incl. vandforsyning og renovation.
 • EU-Habitatområder.
 • EU-fuglebeskyttelsesområder.
 
Udskriv