Regler for ridning med ridekort i

Addithus Skov

 
1) Der udstedes ridekort for et år ad gangen gældende fra udstedelsesdatoen og året ud. Sammen med ridekortet udleveres et skovkort.

2) Prisen er 1.200 kr. pr. år for et personligt kort. Et kort med mulighed for en ridende ledsager koster 1.800 kr. pr. år.

3) Dags-ridekort kan købes for 100 kr. pr. hest pr. område. Dags-ridekort betales via Mobilepay til telefonnr.: 22360020 med teksten: "Dags-ridekort" og dit navn.

4) Der må rides fra solopgang - dog tidligst fra kl. 6.00 morgen - til solnedgang i perioderne: 1/1-15/5 og fra 16/7-31/12. Der må rides fra kl. 10.00 til 18.00 i perioden 16/5-15/7. 

5) På dage i perioden 1/10-31/1, hvor skovene ved skiltning er lukket pga. jagt, må der ikke rides i skoven. Datoerne kan efter 15/9 oplyses ved henvendelse til SLS A/S.

6) Der må ikke rides udenfor skovvejene og ridning skal helst foregå i midterrabatten.

7) Ridekortet skal medbringes på rideturene og skal forevises på forlangende.

8) Fornyelse af ridekortet sker ved henvendelse til SLS A/S og nyt ridekort kan udstedes, hvis ridningen i det forløbne år er sket uden, at det har givet anledning til bemærkninger.

Ovenstående er gældende fra 1. januar 2019

 
Udskriv