Salg af træ, herunder PEFC certificeret træ


SLS A/S udbyder hovedparten af træ som PEFC certificeret træ, men kan også indtil videre levere ikke certificeret træ.

 

Nåletræ

 

Industritræ:

SLS A/S sælger uafkortet tømmer, korttømmer, emballagetræ, spånpladetræ, cellulosetræ og flis af alle alm. nåletræarter. Disse produkter går typisk til danske savværksindustrier.

 

Specialanvendelser:

SLS A/S sælger desuden douglas, lærk og cypres til specialanvendelser som træhuse, legepladser m.v. SLS A/S er leveringsdygtige i rafter til spejderne.

Ring og hør om mulighederne for at fremskaffe special træ til dit projekt. 

 

Brænde:

Nåletræsbrænde har typisk en brændværdi på ca. 60% af løvtræs brændværdi. Brændeprisen afspejler denne forskel i brændværdi, hvorfor nogle vælger at anvende nåletræsbrænde. Nåletræ sælges typisk i længder af 3 meter udkørt til fast vej, men sankekort sælges også, hvor sankeren selv skover træerne.


Løvtræ

 

Industritræ:

SLS A/S sælger kævler og gulvtræ af bøg, eg, ask, ær og i et begrænset omfang kirsebær.

 

Brænde:

SLS A/S sælger brænde af de almindeligste træarter enten som brænde i 2-3meters stykker udkørt til fast vej.

Priser: Priserne på ovennævnte produkter vil afhænge af kvalitet, mængde og træart.

 

Sankebrænde - Selvskovning:

SLS A/S sælger sankekort til selvskovere efter aftalt rummeterpris. Sankning foregår oftest i yngre bevoksninger og kanter hvor opgaven løses bedst manuelt med traktor eller trailer. 

 

Ring og forhør dig nærmere om priserne på 86 89 82 88.
 

SLS A/S sælger også træ via www.brænde.dk

 
Udskriv